• Thấu hiểu insight (sự thật ngầm hiểu) của khách hàng (những người mua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp).
  • Hiểu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp bạn, định vị tệp khách hàng tiềm năng và hiểu đối thủ cạnh trạnh của bạn đang làm gì.
  • Từ đó đề ra một chiến lược marketing dài hạn hiệu quả với một ngân sách hợp lý cho doanh nghiệp của bạn.