Chúng tôi là luôn xem

Nhân sự phù hợp là những “thượng đế”.

Chúng tôi tin rằng khi nhân sự được chăm sóc và nuôi dưỡng thì sẽ thỏa mãn và mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời nhất

Tôi luôn được phép là chính mình khi làm việc tại DNX AGENCY

Có thể nói rằng một môi trường khuyến khích sự tự do trong suy nghĩ và đề cao tính hiệu quả khiến tôi cảm thấy như “được sống” cùng công việc mỗi ngày

Trần Duy Linh

Account Director

Lãnh đạo không phải luôn đúng.

“Trong môi trường làm việc của chúng tôi xây dựng quan điểm của bạn luôn được chào đón, tiếng nói của bạn luôn được lắng nghe. Và bạn sẽ là một phần của thế giới mà bạn xây dựng mỗi ngày”

Nathan Nguyen

Founder CEO

Ươm mầm

Nhân sự luôn được tạo điều kiện và định hướng phát triển không giới hạn bởi Ban Lãnh Đạo

Cầu tiến

Luôn khát khao sự tiến bộ là một trong những giá trị mà các nhân sự luôn luôn theo đuổi

Hiệu quả

Chúng tôi đề cao sự hiệu quả trong công việc thông qua các thông số OKR cụ thể

Đồng hành

Mục tiêu phát triển của cá nhân được hòa quyện vào mục tiêu phát triển dài hạn của tổ chức

Minh bạch

Ban Lãnh Đạo sẽ luôn truyền đạt các mục tiêu và đánh giá khen thưởng minh bạch

Chăm sóc

Nhân sự vẫn là những thực thể cần được chăm sóc về mặt sức khỏe tinh thần

Triết lý quản trị nhân sự.

Hệ thống những giá trị mà chúng tôi theo đuổi trong công tác quản trị nhân sự nhằm duy trì sự kết nối chặt chẽ giữa những cộng sự

Phúc lợi.

Các vị trí đang tuyển dụng.

Account Manager

Danang City

Content Creator

Danang City

Senior Graphic Designer

Danang City

Customer Service Manager

Danang City

Illustration Artist

Danang City

Digital Painting Artist

Danang City

Market Analyst

Danang City

WordPress Developer

Danang City

Quay phim

Danang City

Dựng phim

Danang City

SEO Website

Danang City

Thực tập sinh

Danang City

Công nghệ Metaverse trong kỷ nguyên công nghệ

Sự kết nối không giới hạn giữa các đồng nghiệp và khách hàng

Tham quan