Thương hiệu

Tất cả những tài liệu về thương hiệu DNX Agency nhằm phục vụ các mục đích thiết kế của các đối tượng hữu quan và các đối tác truyền thông

Logo và biến thể
Bộ quy chuẩn thương hiệu
Press Kit

Tài liệu và biểu mẫu

Nhân sự

Các biểu mẫu liên quan quá trình phỏng vấn, tuyển dụng và quản trị nhân sự

Thông tin nhân sự
Form tự ứng tuyển
Kỹ năng cộng tác viên
Giấy giới thiệu
Hợp đồng thử việc

Kế toán

Các biểu mẫu liên quan quá trình phỏng vấn, tuyển dụng và quản trị nhân sự

Hợp đồng
Báo giá
Biên bản nghiệm thu
Đề nghị thanh toán (NCU)
Đề nghị thanh toán (KH)

Dự án

Các biểu mẫu liên quan quá trình phỏng vấn, tuyển dụng và quản trị nhân sự

Form yêu cầu dịch vụ Marketing
Mô tả yêu cầu quay phim sự kiện
Giấy đăng ký vào cổng
Công văn xin phép quay phim

Pháp lý

Các biểu mẫu liên quan quá trình phỏng vấn, tuyển dụng và quản trị nhân sự

Giấy đăng ký kinh doanh
Mẫu số 08 TKNH

Thuế

Các biểu mẫu liên quan quá trình phỏng vấn, tuyển dụng và quản trị nhân sự

Thông báo phát hành HĐĐT

Dự án

Các biểu mẫu liên quan quá trình phỏng vấn, tuyển dụng và quản trị nhân sự

Mô tả yêu cầu quay phim sự kiện

Chúng tôi sẽ
cùng bạn phát triển thương hiệu

Tư Vấn Miễn Phí

Hotline: 0783 788 789