Chúng tôi thông thường không bàn giao file gốc cho đến khi nhận được toàn bộ khoản thanh toán cho dịch vụ chụp ảnh sự kiện, quay phim. Thông thường tất cả các dữ liệu hình ảnh và video gốc (RAW) sẽ được chúng tôi bàn giao trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được khoản thanh toán cuối cùng đủ 100% cho mọi chi phí liên quan đến dịch vụ.