Toàn bộ dữ liệu sẽ được chúng tôi bàn giao thông qua 1 file nén .zip hoặc .rar thông qua 1 link Cloud để bạn có thể tải về. Bạn vui lòng lưu ý chúng tôi sẽ không đảm bảo dữ liệu của bạn hơn 30 ngày kể từ khi file được tải lên Cloud, vì thế bạn cần tải về ngay sau khi nhận được link và đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu của mình để tránh thất lạc dữ liệu.